محصولات

ریز مغذی مایع Agrovit LS

Additional information

نیتروژن کل ( N )

15.5%

نیتروژن نیتریک ( N )

14.5%

نیتروژن آمونیاکی ( N )

1.2%

اکسید کلسیم ( CaO ) محلول در آب

26.6%

قیمت :

توضیحات محصول

ریز مغذی مایع Agrovit LS

Additional information

نیتروژن کل ( N )

15.5%

نیتروژن نیتریک ( N )

14.5%

نیتروژن آمونیاکی ( N )

1.2%

اکسید کلسیم ( CaO ) محلول در آب

26.6%

توضیحات محصول

    سبد خرید