محصولات

بذر ذرت هیبرید رودئو

Additional information

 • به منظور برداشت دانه
 • تیپ دندان اسبی
 • از گروه میان رس (فائو580)
 • عملکرد بالای دانه
 • ساقه ی قطور و مستحکم
 • سیستم ریشه ای قوی
 • سبز مانی تا انتهای دوره ی رشد
 • قابلیت انطباق پذیری بالا با محیط

توضیحات محصول

بذر ذرت هیبرید رودئو

Additional information

 • به منظور برداشت دانه
 • تیپ دندان اسبی
 • از گروه میان رس (فائو580)
 • عملکرد بالای دانه
 • ساقه ی قطور و مستحکم
 • سیستم ریشه ای قوی
 • سبز مانی تا انتهای دوره ی رشد
 • قابلیت انطباق پذیری بالا با محیط

قیمت :

توضیحات محصول

  سبد خرید