محصولات

بذر ذرت هیبرید رودئو

توضیحات تکمیلی

به منظور برداشت دانه
تیپ دندان اسبی
از گروه میان رس (فائو580)
عملکرد بالای دانه
ساقه ی قطور و مستحکم
سیستم ریشه ای قوی
سبز مانی تا انتهای دوره ی رشد
قابلیت انطباق پذیری بالا با محیط

بذر ذرت هیبرید رودئو

توضیحات تکمیلی

به منظور برداشت دانه
تیپ دندان اسبی
از گروه میان رس (فائو580)
عملکرد بالای دانه
ساقه ی قطور و مستحکم
سیستم ریشه ای قوی
سبز مانی تا انتهای دوره ی رشد
قابلیت انطباق پذیری بالا با محیط

    سبد خرید