محصولات

ملون هلما

Additional information

 • پوست میوه دارای خطوط یکنواخت با توربندی عالی
 • پوست میوه ضخیم با ماندگاری بالا جهت صادرات و بازار داخلی
 • گوشت میوه نارنجی ، ترد با طعم عالی و بریکس بالا
 • دارای میوه های درشت با میانگین وزن 3 تا 5 کیلوگرم
 • بطور میانگین دارای 4 تا 6 میوه در هر بوته
 • متحمل به بیماریهای فوزاریوم و سفیدک پودری
 • دارای بوته ی قوی با پوشش برگی مناسب
 • برداشت با دمگل

قیمت :

توضیحات محصول

ملون هلما

Additional information

 • پوست میوه دارای خطوط یکنواخت با توربندی عالی
 • پوست میوه ضخیم با ماندگاری بالا جهت صادرات و بازار داخلی
 • گوشت میوه نارنجی ، ترد با طعم عالی و بریکس بالا
 • دارای میوه های درشت با میانگین وزن 3 تا 5 کیلوگرم
 • بطور میانگین دارای 4 تا 6 میوه در هر بوته
 • متحمل به بیماریهای فوزاریوم و سفیدک پودری
 • دارای بوته ی قوی با پوشش برگی مناسب
 • برداشت با دمگل

توضیحات محصول

  سبد خرید