محصولات

بذر ذرت هیبرید داریو

Additional information

 • تیپ دندان اسبی
 • دارای دانه های درشت و عمیق به رنگ زرد پررنگ
 • بطور میانگین دارای 18 الی 20 ردیف در هر بلال
 • کاهش سریع رطوبت دانه در زمان برداشت
 • عملکرد بالای دانه
 • متحمل به آفات و بیماری ها

توضیحات محصول

بذر ذرت هیبرید داریو

Additional information

 • تیپ دندان اسبی
 • دارای دانه های درشت و عمیق به رنگ زرد پررنگ
 • بطور میانگین دارای 18 الی 20 ردیف در هر بلال
 • کاهش سریع رطوبت دانه در زمان برداشت
 • عملکرد بالای دانه
 • متحمل به آفات و بیماری ها

قیمت :

توضیحات محصول

  سبد خرید