محصولات

اسید هیومیک مایع Humifill L

Additional information

ماده آلی

13.5%

اسید هیومیک

9%

اسید فولویک

2.3%

کربن آلی ( C )

6.7%

پتاسیم محلول ( K )

4.5%

توضیحات محصول

اسید هیومیک مایع Humifill L

Additional information

ماده آلی

13.5%

اسید هیومیک

9%

اسید فولویک

2.3%

کربن آلی ( C )

6.7%

پتاسیم محلول ( K )

4.5%

قیمت :

توضیحات محصول

    سبد خرید