محصولات

کود k-FOSF پتاسیمی مایع 20

Additional information

پنتوکسید فسفر محلول در آب ( P2O5)

30 %

اکسید پتاسیم محلول در آب ( K2O)

20 %

توضیحات محصول

کود k-FOSF پتاسیمی مایع 20

Additional information

پنتوکسید فسفر محلول در آب ( P2O5)

30 %

اکسید پتاسیم محلول در آب ( K2O)

20 %

قیمت :

توضیحات محصول

    سبد خرید