محصولات

کود ایدرون 51-0-0 سولفات پتاسیم

Additional information

پتاسیم محلول در آب ( k2O )

51

سولفات ( SO3 )

43

گوگرد محلول بر حسب ( S )

17.5

قیمت :

توضیحات محصول

کود ایدرون 51-0-0 سولفات پتاسیم

Additional information

پتاسیم محلول در آب ( k2O )

51

سولفات ( SO3 )

43

گوگرد محلول بر حسب ( S )

17.5

توضیحات محصول

    سبد خرید