محصولات

بذر ذرت هیبرید چمپ

Additional information

 • تیپ دندان اسبی
 • بطور میانگین دارای 16 الی 18 ردیفه دانه در هر بلال
 • سازگاری بالا با شرایط محیطی مختلف
 • سبزماتی بالای بوته
 • دارای بوته های بلند با ساقه های قطور
 • عملکرد بالای علوفه
 • متحمل به آفات و بیماری ها

توضیحات محصول

بذر ذرت هیبرید چمپ

Additional information

 • تیپ دندان اسبی
 • بطور میانگین دارای 16 الی 18 ردیفه دانه در هر بلال
 • سازگاری بالا با شرایط محیطی مختلف
 • سبزماتی بالای بوته
 • دارای بوته های بلند با ساقه های قطور
 • عملکرد بالای علوفه
 • متحمل به آفات و بیماری ها

قیمت :

توضیحات محصول

  سبد خرید