محصولات

بذر ذرت هیبرید هکتور

توضیحات تکمیلی

 • دارای بال های قطور و درشت
 • تیپ ندادن اسبی
 • قابلیت انطباق پذیری بالا با محیط
 • پر شدن کامل دانه ها
 • دارای دانه های توپر و عمیق
 • عملکرد بالای دانه
 • کاهش سریع رطوبت دانه

بذر ذرت هیبرید هکتور

توضیحات تکمیلی

 • دارای بال های قطور و درشت
 • تیپ ندادن اسبی
 • قابلیت انطباق پذیری بالا با محیط
 • پر شدن کامل دانه ها
 • دارای دانه های توپر و عمیق
 • عملکرد بالای دانه
 • کاهش سریع رطوبت دانه

  سبد خرید