محصولات

بذر ذرت هیبرید هکتور

Additional information

 • دارای بال های قطور و درشت
 • تیپ ندادن اسبی
 • قابلیت انطباق پذیری بالا با محیط
 • پر شدن کامل دانه ها
 • دارای دانه های توپر و عمیق
 • عملکرد بالای دانه
 • کاهش سریع رطوبت دانه

توضیحات محصول

بذر ذرت هیبرید هکتور

Additional information

 • دارای بال های قطور و درشت
 • تیپ ندادن اسبی
 • قابلیت انطباق پذیری بالا با محیط
 • پر شدن کامل دانه ها
 • دارای دانه های توپر و عمیق
 • عملکرد بالای دانه
 • کاهش سریع رطوبت دانه

قیمت :

توضیحات محصول

  سبد خرید