محصولات

بذر ذرت هیبرید وایپر

توضیحات تکمیلی

 • دارای بال های قطور و درشت
 • تیپ ندادن اسبی
 • قابلیت انطباق پذیری بالا با محیط
 • دارای سیستم ریشه ای قوی و توسعه یافته
 • ارتفای بالای بوته ( پوشش گیاهی مطلوب )
 • کیفیت بالای علوفه و هضم راحت آن برای دام
 • دارای دانه های پررنگ و عمیق

بذر ذرت هیبرید وایپر

توضیحات تکمیلی

 • دارای بال های قطور و درشت
 • تیپ ندادن اسبی
 • قابلیت انطباق پذیری بالا با محیط
 • دارای سیستم ریشه ای قوی و توسعه یافته
 • ارتفای بالای بوته ( پوشش گیاهی مطلوب )
 • کیفیت بالای علوفه و هضم راحت آن برای دام
 • دارای دانه های پررنگ و عمیق

  سبد خرید